Základní charakteristiky Dolní Ředice

 Údaj
Kód obce574 929
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 064
Orná půda (ha)724
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)115
Zemědělská půda (ha)876
Lesní půda (ha)98
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)41
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem191
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem40
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci133
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 064
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži3
ženy3
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem11
muži3
ženy8
Vystěhovalí celkem15
muži9
ženy6
Saldo migrace celkem-4
muži-6
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-7
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži392
ženy444
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem135
muži65
ženy70
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži287
ženy308
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem106
muži40
ženy66
Střední stav obyvatel k 1.7.843
muži401
ženy442
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services