Základní charakteristiky Holice

 Údaj
Kód obce574 988
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 965
Orná půda (ha)1 004
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)115
Ovocné sady (ha)18
Trvalé trávní porosty (ha)362
Zemědělská půda (ha)1 499
Lesní půda (ha)140
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)96
Ostatní plochy (ha)198
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 555
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem307
Stavebnictví184
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel379
Doprava a skladování44
Ubytování, stravování a pohostinství76
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví31
Činnosti v oblasti nemovitostí50
Profesní, vědecké a technické činnosti131
Administrativní a podpůrné činnosti30
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání31
Zdravotní a sociální péče25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti32
Ostatní činnosti130
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno50
podle právní formyStátní organizace14
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti96
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 164
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání144
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy131
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 965
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem67
muži34
ženy33
Zemřelí celkem67
muži31
ženy36
Přirozený přírůstek celkem0
muži3
ženy-3
Přistěhovalí celkem139
muži73
ženy66
Vystěhovalí celkem141
muži60
ženy81
Saldo migrace celkem-2
muži13
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži16
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 195
ženy3 294
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem994
muži519
ženy475
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 201
ženy2 128
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 166
muži475
ženy691
Střední stav obyvatel k 1.7.6 487
muži3 177
ženy3 310
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 9
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services