Základní charakteristiky Horní Jelení

 Údaj
Kód obce574 996
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 448
Orná půda (ha)237
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)250
Zemědělská půda (ha)518
Lesní půda (ha)1 788
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)88
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem421
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem67
Stavebnictví52
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci310
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání56
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 448
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem17
muži11
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-5
ženy4
Přistěhovalí celkem62
muži24
ženy38
Vystěhovalí celkem39
muži21
ženy18
Saldo migrace celkem23
muži3
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem22
muži-2
ženy24
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži979
ženy1 036
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem361
muži193
ženy168
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži651
ženy661
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem342
muži135
ženy207
Střední stav obyvatel k 1.7.1 969
muži968
ženy1 001
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services