Základní charakteristiky Chvaletice

 Údaj
Kód obce575 071
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)850
Orná půda (ha)194
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)23
Zemědělská půda (ha)240
Lesní půda (ha)150
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)44
Ostatní plochy (ha)407
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem662
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem196
Stavebnictví97
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel142
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí46
Profesní, vědecké a technické činnosti37
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti47
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci504
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání53
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy75
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 849
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži14
ženy20
Zemřelí celkem29
muži15
ženy14
Přirozený přírůstek celkem5
muži-1
ženy6
Přistěhovalí celkem78
muži29
ženy49
Vystěhovalí celkem100
muži45
ženy55
Saldo migrace celkem-22
muži-16
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-17
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 480
ženy1 594
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem407
muži198
ženy209
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 107
ženy1 081
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem479
muži175
ženy304
Střední stav obyvatel k 1.7.3 111
muži1 499
ženy1 612
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services