Základní charakteristiky Moravany

 Údaj
Kód obce575 399
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 641
Orná půda (ha)1 308
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)93
Zemědělská půda (ha)1 450
Lesní půda (ha)18
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)41
Ostatní plochy (ha)103
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem350
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem61
Stavebnictví49
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel85
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci258
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 641
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži8
ženy8
Zemřelí celkem19
muži6
ženy13
Přirozený přírůstek celkem-3
muži2
ženy-5
Přistěhovalí celkem51
muži24
ženy27
Vystěhovalí celkem35
muži23
ženy12
Saldo migrace celkem16
muži1
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem13
muži3
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži881
ženy938
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem240
muži117
ženy123
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži593
ženy580
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem406
muži171
ženy235
Střední stav obyvatel k 1.7.1 819
muži885
ženy934
Průměrný věk44,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services