Základní charakteristiky Opatovice nad Labem

 Údaj
Kód obce575 429
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 201
Orná půda (ha)610
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)153
Zemědělská půda (ha)806
Lesní půda (ha)24
Vodní plochy (ha)83
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)245
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem600
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství35
Průmysl celkem86
Stavebnictví106
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel113
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti56
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno22
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci377
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy126
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 201
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži13
ženy19
Zemřelí celkem16
muži8
ženy8
Přirozený přírůstek celkem16
muži5
ženy11
Přistěhovalí celkem88
muži49
ženy39
Vystěhovalí celkem79
muži45
ženy34
Saldo migrace celkem9
muži4
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem25
muži9
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 253
ženy1 237
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem415
muži209
ženy206
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži919
ženy822
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem334
muži125
ženy209
Střední stav obyvatel k 1.7.2 487
muži1 255
ženy1 232
Průměrný věk38,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services