Základní charakteristiky Rychnov nad Kněžnou

 Údaj
Kód obce576 069
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 498
Orná půda (ha)1 669
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)148
Ovocné sady (ha)22
Trvalé trávní porosty (ha)451
Zemědělská půda (ha)2 290
Lesní půda (ha)672
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)130
Ostatní plochy (ha)368
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 712
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství110
Průmysl celkem300
Stavebnictví261
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel694
Doprava a skladování75
Ubytování, stravování a pohostinství153
Informační a komunikační činnosti49
Peněžnictví a pojišťovnictví69
Činnosti v oblasti nemovitostí120
Profesní, vědecké a technické činnosti348
Administrativní a podpůrné činnosti32
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání63
Zdravotní a sociální péče75
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti70
Ostatní činnosti263
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno87
podle právní formyStátní organizace18
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti244
Družstevní organizace9
Finanční podniky0
Živnostníci1 791
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání343
Zemědělští podnikatelé30
Ostatní právní formy279
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 497
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem120
muži61
ženy59
Zemřelí celkem104
muži40
ženy64
Přirozený přírůstek celkem16
muži21
ženy-5
Přistěhovalí celkem216
muži98
ženy118
Vystěhovalí celkem310
muži136
ženy174
Saldo migrace celkem-94
muži-38
ženy-56
Přírůstek/úbytek celkem-78
muži-17
ženy-61
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 394
ženy5 853
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 655
muži829
ženy826
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 826
ženy3 954
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 812
muži739
ženy1 073
Střední stav obyvatel k 1.7.11 362
muži5 430
ženy5 932
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola6
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)9
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 36
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení19
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services