Základní charakteristiky České Meziříčí

 Údaj
Kód obce576 212
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 190
Orná půda (ha)1 712
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)57
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)41
Zemědělská půda (ha)1 810
Lesní půda (ha)95
Vodní plochy (ha)43
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)190
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem412
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem70
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel80
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti32
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci326
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 190
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem35
muži18
ženy17
Zemřelí celkem17
muži7
ženy10
Přirozený přírůstek celkem18
muži11
ženy7
Přistěhovalí celkem38
muži19
ženy19
Vystěhovalí celkem41
muži19
ženy22
Saldo migrace celkem-3
muži0
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem15
muži11
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži896
ženy943
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem347
muži176
ženy171
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži615
ženy624
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem253
muži105
ženy148
Střední stav obyvatel k 1.7.1 805
muži871
ženy934
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services