Základní charakteristiky Deštné v Orlických horách

 Údaj
Kód obce576 247
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 212
Orná půda (ha)23
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)3
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)813
Zemědělská půda (ha)838
Lesní půda (ha)2 155
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)28
Ostatní plochy (ha)174
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem223
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem18
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel24
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství52
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci160
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 209
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži0
ženy4
Zemřelí celkem2
muži0
ženy2
Přirozený přírůstek celkem2
muži0
ženy2
Přistěhovalí celkem6
muži3
ženy3
Vystěhovalí celkem25
muži9
ženy16
Saldo migrace celkem-19
muži-6
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-6
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži280
ženy286
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem74
muži35
ženy39
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži200
ženy190
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem102
muži45
ženy57
Střední stav obyvatel k 1.7.598
muži292
ženy306
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)11
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services