Základní charakteristiky Kvasiny

 Údaj
Kód obce576 425
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)666
Orná půda (ha)385
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)61
Zemědělská půda (ha)481
Lesní půda (ha)63
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)69
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem224
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem31
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci162
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 666
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži6
ženy8
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem4
muži2
ženy2
Přistěhovalí celkem44
muži25
ženy19
Vystěhovalí celkem32
muži16
ženy16
Saldo migrace celkem12
muži9
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem16
muži11
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži816
ženy669
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem198
muži101
ženy97
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži620
ženy441
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem226
muži95
ženy131
Střední stav obyvatel k 1.7.1 453
muži796
ženy657
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services