Základní charakteristiky Olešnice v Orlických horách

 Údaj
Kód obce576 573
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 430
Orná půda (ha)4
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)9
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)464
Zemědělská půda (ha)478
Lesní půda (ha)866
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)56
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem120
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem13
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel15
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci84
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 430
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem3
muži2
ženy1
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem19
muži9
ženy10
Vystěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Saldo migrace celkem4
muži2
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem4
muži1
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži233
ženy237
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem65
muži33
ženy32
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži174
ženy155
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem76
muži26
ženy50
Střední stav obyvatel k 1.7.476
muži236
ženy240
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services