Základní charakteristiky Potštejn

 Údaj
Kód obce576 671
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)905
Orná půda (ha)130
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)40
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)135
Zemědělská půda (ha)306
Lesní půda (ha)472
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)87
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem224
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem31
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel57
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci155
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 905
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem13
muži9
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem23
muži10
ženy13
Vystěhovalí celkem20
muži9
ženy11
Saldo migrace celkem3
muži1
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem4
muži1
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži458
ženy466
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem137
muži75
ženy62
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži304
ženy302
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem181
muži79
ženy102
Střední stav obyvatel k 1.7.914
muži453
ženy461
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services