Základní charakteristiky Rokytnice v Orlických horách

 Údaj
Kód obce576 701
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 020
Orná půda (ha)272
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)28
Trvalé trávní porosty (ha)1 626
Zemědělská půda (ha)1 956
Lesní půda (ha)1 763
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)43
Ostatní plochy (ha)218
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem452
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem55
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel87
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci316
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy63
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 020
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži7
ženy13
Zemřelí celkem24
muži12
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-5
ženy1
Přistěhovalí celkem34
muži15
ženy19
Vystěhovalí celkem65
muži29
ženy36
Saldo migrace celkem-31
muži-14
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-35
muži-19
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 057
ženy1 097
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem309
muži157
ženy152
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži783
ženy754
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem308
muži117
ženy191
Střední stav obyvatel k 1.7.2 210
muži1 085
ženy1 125
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services