Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Skuhrov nad Bělou

 Údaj
Kód obce576 778
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 663
Orná půda (ha)866
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)236
Zemědělská půda (ha)1 150
Lesní půda (ha)387
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)28
Ostatní plochy (ha)84
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem225
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství39
Průmysl celkem29
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci140
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 664
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži7
ženy6
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem33
muži15
ženy18
Vystěhovalí celkem25
muži5
ženy20
Saldo migrace celkem8
muži10
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem11
muži11
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži541
ženy556
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem177
muži88
ženy89
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži377
ženy363
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem180
muži76
ženy104
Střední stav obyvatel k 1.7.1 081
muži527
ženy554
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services