Základní charakteristiky Týniště nad Orlicí

 Údaj
Kód obce576 859
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 246
Orná půda (ha)760
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)573
Zemědělská půda (ha)1 400
Lesní půda (ha)3 295
Vodní plochy (ha)88
Zastavěné plochy (ha)110
Ostatní plochy (ha)353
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 360
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem196
Stavebnictví126
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel372
Doprava a skladování27
Ubytování, stravování a pohostinství73
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví26
Činnosti v oblasti nemovitostí66
Profesní, vědecké a technické činnosti139
Administrativní a podpůrné činnosti20
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání25
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti38
Ostatní činnosti128
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti80
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci994
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání127
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy139
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 247
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem62
muži36
ženy26
Zemřelí celkem81
muži41
ženy40
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-5
ženy-14
Přistěhovalí celkem150
muži75
ženy75
Vystěhovalí celkem123
muži62
ženy61
Saldo migrace celkem27
muži13
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem8
muži8
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 048
ženy3 226
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem906
muži462
ženy444
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 119
ženy2 100
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 149
muži467
ženy682
Střední stav obyvatel k 1.7.6 253
muži3 039
ženy3 214
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty13
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services