Základní charakteristiky Vamberk

 Údaj
Kód obce576 883
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 103
Orná půda (ha)739
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)101
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)194
Zemědělská půda (ha)1 037
Lesní půda (ha)815
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)68
Ostatní plochy (ha)165
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 037
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem150
Stavebnictví147
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel264
Doprava a skladování38
Ubytování, stravování a pohostinství75
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí46
Profesní, vědecké a technické činnosti87
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti87
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno39
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti61
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci763
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání107
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy98
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 103
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem52
muži31
ženy21
Zemřelí celkem63
muži31
ženy32
Přirozený přírůstek celkem-11
muži0
ženy-11
Přistěhovalí celkem97
muži42
ženy55
Vystěhovalí celkem112
muži48
ženy64
Saldo migrace celkem-15
muži-6
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-26
muži-6
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 358
ženy2 296
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem702
muži396
ženy306
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 615
ženy1 488
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem849
muži347
ženy502
Střední stav obyvatel k 1.7.4 649
muži2 340
ženy2 309
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services