Základní charakteristiky Semily

 Údaj
Kód obce576 964
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 631
Orná půda (ha)230
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)97
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)477
Zemědělská půda (ha)826
Lesní půda (ha)480
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)69
Ostatní plochy (ha)223
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 192
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství64
Průmysl celkem330
Stavebnictví371
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel529
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství130
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí71
Profesní, vědecké a technické činnosti228
Administrativní a podpůrné činnosti38
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání32
Zdravotní a sociální péče38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti63
Ostatní činnosti191
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno98
podle právní formyStátní organizace23
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti156
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci1 626
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání180
Zemědělští podnikatelé27
Ostatní právní formy217
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 631
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem75
muži37
ženy38
Zemřelí celkem110
muži58
ženy52
Přirozený přírůstek celkem-35
muži-21
ženy-14
Přistěhovalí celkem183
muži71
ženy112
Vystěhovalí celkem199
muži101
ženy98
Saldo migrace celkem-16
muži-30
ženy14
Přírůstek/úbytek celkem-51
muži-51
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 161
ženy4 469
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 228
muži626
ženy602
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 865
ženy2 883
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 654
muži670
ženy984
Střední stav obyvatel k 1.7.8 707
muži4 219
ženy4 488
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services