Základní charakteristiky Jablonec nad Jizerou

 Údaj
Kód obce577 162
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 233
Orná půda (ha)60
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)798
Zemědělská půda (ha)886
Lesní půda (ha)1 166
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)28
Ostatní plochy (ha)132
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem439
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem65
Stavebnictví84
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel95
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství73
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci351
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 232
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem11
muži6
ženy5
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem31
muži17
ženy14
Vystěhovalí celkem60
muži25
ženy35
Saldo migrace celkem-29
muži-8
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-28
muži-9
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži858
ženy884
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem219
muži121
ženy98
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži604
ženy591
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem328
muži133
ženy195
Střední stav obyvatel k 1.7.1 777
muži869
ženy908
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services