Základní charakteristiky Jestřabí v Krkonoších

 Údaj
Kód obce577 189
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 031
Orná půda (ha)173
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)3
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)498
Zemědělská půda (ha)674
Lesní půda (ha)277
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)63
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem88
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem7
Stavebnictví10
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel13
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti2
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti4
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci66
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání3
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy6
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 030
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem2
muži1
ženy1
Zemřelí celkem2
muži0
ženy2
Přirozený přírůstek celkem0
muži1
ženy-1
Přistěhovalí celkem3
muži0
ženy3
Vystěhovalí celkem4
muži2
ženy2
Saldo migrace celkem-1
muži-2
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-1
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži132
ženy113
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem47
muži26
ženy21
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži86
ženy66
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem46
muži20
ženy26
Střední stav obyvatel k 1.7.244
muži133
ženy111
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services