Základní charakteristiky Košťálov

 Údaj
Kód obce577 235
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 001
Orná půda (ha)606
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)597
Zemědělská půda (ha)1 247
Lesní půda (ha)512
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)200
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem302
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem58
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel64
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci233
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 002
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži5
ženy10
Zemřelí celkem24
muži12
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-7
ženy-2
Přistěhovalí celkem43
muži17
ženy26
Vystěhovalí celkem33
muži14
ženy19
Saldo migrace celkem10
muži3
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem1
muži-4
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži840
ženy854
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem260
muži138
ženy122
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži582
ženy545
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem307
muži120
ženy187
Střední stav obyvatel k 1.7.1 699
muži843
ženy856
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services