Základní charakteristiky Mírová pod Kozákovem

 Údaj
Kód obce577 316
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 924
Orná půda (ha)462
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)101
Ovocné sady (ha)68
Trvalé trávní porosty (ha)512
Zemědělská půda (ha)1 143
Lesní půda (ha)633
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)28
Ostatní plochy (ha)107
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem442
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství47
Průmysl celkem99
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci327
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé30
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 924
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem13
muži8
ženy5
Přistěhovalí celkem46
muži23
ženy23
Vystěhovalí celkem29
muži10
ženy19
Saldo migrace celkem17
muži13
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem30
muži21
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži792
ženy871
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem299
muži142
ženy157
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži550
ženy562
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem252
muži100
ženy152
Střední stav obyvatel k 1.7.1 643
muži776
ženy867
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services