Základní charakteristiky Radostná pod Kozákovem

 Údaj
Kód obce577 430
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)568
Orná půda (ha)251
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)176
Zemědělská půda (ha)457
Lesní půda (ha)63
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)37
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem120
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem26
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti8
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci92
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 568
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži2
ženy4
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem2
muži-1
ženy3
Přistěhovalí celkem19
muži10
ženy9
Vystěhovalí celkem11
muži5
ženy6
Saldo migrace celkem8
muži5
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem10
muži4
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži231
ženy197
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem69
muži41
ženy28
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži161
ženy128
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem70
muži29
ženy41
Střední stav obyvatel k 1.7.409
muži221
ženy188
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services