Základní charakteristiky Rokytnice nad Jizerou

 Údaj
Kód obce577 456
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 696
Orná půda (ha)120
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)1 044
Zemědělská půda (ha)1 185
Lesní půda (ha)2 258
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)45
Ostatní plochy (ha)173
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem917
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství52
Průmysl celkem69
Stavebnictví120
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel158
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství307
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí56
Profesní, vědecké a technické činnosti64
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti29
Ostatní činnosti60
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti44
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci737
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání49
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy72
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 696
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži10
ženy14
Zemřelí celkem41
muži20
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-17
muži-10
ženy-7
Přistěhovalí celkem46
muži22
ženy24
Vystěhovalí celkem67
muži30
ženy37
Saldo migrace celkem-21
muži-8
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-38
muži-18
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 457
ženy1 433
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem366
muži214
ženy152
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 011
ženy939
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem574
muži232
ženy342
Střední stav obyvatel k 1.7.2 958
muži1 495
ženy1 463
Průměrný věk43,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)55
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services