Základní charakteristiky Vysoké nad Jizerou

 Údaj
Kód obce577 693
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 067
Orná půda (ha)632
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)561
Zemědělská půda (ha)1 231
Lesní půda (ha)663
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)141
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem353
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem46
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel62
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství61
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti31
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci268
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 067
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži7
ženy3
Zemřelí celkem18
muži9
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-2
ženy-6
Přistěhovalí celkem35
muži14
ženy21
Vystěhovalí celkem32
muži14
ženy18
Saldo migrace celkem3
muži0
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-2
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži679
ženy624
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem179
muži95
ženy84
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži475
ženy402
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem247
muži109
ženy138
Střední stav obyvatel k 1.7.1 307
muži683
ženy624
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services