Základní charakteristiky Svitavy

 Údaj
Kód obce577 731
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 133
Orná půda (ha)1 792
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)139
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)197
Zemědělská půda (ha)2 128
Lesní půda (ha)386
Vodní plochy (ha)66
Zastavěné plochy (ha)154
Ostatní plochy (ha)399
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 648
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství83
Průmysl celkem390
Stavebnictví473
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel985
Doprava a skladování92
Ubytování, stravování a pohostinství179
Informační a komunikační činnosti54
Peněžnictví a pojišťovnictví119
Činnosti v oblasti nemovitostí177
Profesní, vědecké a technické činnosti369
Administrativní a podpůrné činnosti36
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání51
Zdravotní a sociální péče86
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti90
Ostatní činnosti335
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno151
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti25
Obchodní společnosti305
Družstevní organizace13
Finanční podniky0
Živnostníci2 397
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání512
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy386
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 133
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem173
muži78
ženy95
Zemřelí celkem179
muži97
ženy82
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-19
ženy13
Přistěhovalí celkem298
muži122
ženy176
Vystěhovalí celkem303
muži140
ženy163
Saldo migrace celkem-5
muži-18
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-37
ženy26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 151
ženy8 876
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 605
muži1 303
ženy1 302
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 735
ženy5 892
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 795
muži1 113
ženy1 682
Střední stav obyvatel k 1.7.17 042
muži8 193
ženy8 849
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola7
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem10
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 23
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení20
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services