Základní charakteristiky Kamenec u Poličky

 Údaj
Kód obce578 207
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)803
Orná půda (ha)449
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)144
Zemědělská půda (ha)621
Lesní půda (ha)106
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)56
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem103
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem19
Stavebnictví8
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci76
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy5
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 803
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži1
ženy9
Zemřelí celkem1
muži0
ženy1
Přirozený přírůstek celkem9
muži1
ženy8
Přistěhovalí celkem11
muži4
ženy7
Vystěhovalí celkem13
muži10
ženy3
Saldo migrace celkem-2
muži-6
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem7
muži-5
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži274
ženy291
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem111
muži48
ženy63
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži199
ženy185
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem70
muži27
ženy43
Střední stav obyvatel k 1.7.557
muži277
ženy280
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services