Základní charakteristiky Opatov

 Údaj
Kód obce578 487
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 972
Orná půda (ha)1 075
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)268
Zemědělská půda (ha)1 376
Lesní půda (ha)1 171
Vodní plochy (ha)193
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)210
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem179
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem23
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci126
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 972
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži11
ženy6
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem7
muži6
ženy1
Přistěhovalí celkem26
muži13
ženy13
Vystěhovalí celkem47
muži16
ženy31
Saldo migrace celkem-21
muži-3
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži3
ženy-17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži606
ženy562
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem199
muži99
ženy100
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži424
ženy379
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem166
muži83
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.1 181
muži605
ženy576
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services