Základní charakteristiky Bernartice

 Údaj
Kód obce579 050
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 793
Orná půda (ha)400
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)532
Zemědělská půda (ha)954
Lesní půda (ha)621
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)191
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem203
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem19
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel50
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci135
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání12
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 792
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži10
ženy7
Zemřelí celkem7
muži6
ženy1
Přirozený přírůstek celkem10
muži4
ženy6
Přistěhovalí celkem51
muži21
ženy30
Vystěhovalí celkem21
muži6
ženy15
Saldo migrace celkem30
muži15
ženy15
Přírůstek/úbytek celkem40
muži19
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži473
ženy471
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem160
muži87
ženy73
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži320
ženy316
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem148
muži66
ženy82
Střední stav obyvatel k 1.7.900
muži449
ženy451
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services