Základní charakteristiky Dvůr Králové nad Labem

 Údaj
Kód obce579 203
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 585
Orná půda (ha)1 065
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)271
Ovocné sady (ha)54
Trvalé trávní porosty (ha)532
Zemědělská půda (ha)1 922
Lesní půda (ha)930
Vodní plochy (ha)77
Zastavěné plochy (ha)174
Ostatní plochy (ha)482
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 952
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství106
Průmysl celkem541
Stavebnictví572
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 020
Doprava a skladování64
Ubytování, stravování a pohostinství210
Informační a komunikační činnosti40
Peněžnictví a pojišťovnictví62
Činnosti v oblasti nemovitostí205
Profesní, vědecké a technické činnosti384
Administrativní a podpůrné činnosti36
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání41
Zdravotní a sociální péče61
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti84
Ostatní činnosti376
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno151
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti290
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci2 862
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání359
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy415
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 6
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 585
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem125
muži70
ženy55
Zemřelí celkem166
muži84
ženy82
Přirozený přírůstek celkem-41
muži-14
ženy-27
Přistěhovalí celkem341
muži150
ženy191
Vystěhovalí celkem303
muži147
ženy156
Saldo migrace celkem38
muži3
ženy35
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-11
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 828
ženy8 270
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 256
muži1 159
ženy1 097
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 401
ženy5 385
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 056
muži1 268
ženy1 788
Střední stav obyvatel k 1.7.16 126
muži7 846
ženy8 280
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem11
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)2
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 19
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services