Základní charakteristiky Lánov

 Údaj
Kód obce579 432
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 695
Orná půda (ha)502
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)529
Zemědělská půda (ha)1 067
Lesní půda (ha)340
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)226
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem465
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem65
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel112
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství36
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci332
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 695
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži11
ženy10
Zemřelí celkem12
muži5
ženy7
Přirozený přírůstek celkem9
muži6
ženy3
Přistěhovalí celkem59
muži31
ženy28
Vystěhovalí celkem57
muži22
ženy35
Saldo migrace celkem2
muži9
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem11
muži15
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži900
ženy872
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem303
muži161
ženy142
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži648
ženy605
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem216
muži91
ženy125
Střední stav obyvatel k 1.7.1 740
muži881
ženy859
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services