Základní charakteristiky Mladé Buky

 Údaj
Kód obce579 548
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 678
Orná půda (ha)596
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)39
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)537
Zemědělská půda (ha)1 173
Lesní půda (ha)1 140
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)313
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem554
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství46
Průmysl celkem67
Stavebnictví101
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel108
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství60
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti42
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti39
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci418
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy49
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 678
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem32
muži13
ženy19
Zemřelí celkem15
muži8
ženy7
Přirozený přírůstek celkem17
muži5
ženy12
Přistěhovalí celkem79
muži32
ženy47
Vystěhovalí celkem54
muži23
ženy31
Saldo migrace celkem25
muži9
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem42
muži14
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 135
ženy1 122
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem337
muži190
ženy147
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži820
ženy767
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem333
muži125
ženy208
Střední stav obyvatel k 1.7.2 217
muži1 119
ženy1 098
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services