Základní charakteristiky Pec pod Sněžkou

 Údaj
Kód obce579 581
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 213
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)0
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)518
Zemědělská půda (ha)519
Lesní půda (ha)4 421
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)213
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem327
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem10
Stavebnictví12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel41
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství162
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci238
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 213
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem8
muži4
ženy4
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem14
muži6
ženy8
Vystěhovalí celkem27
muži10
ženy17
Saldo migrace celkem-13
muži-4
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-4
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži331
ženy312
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem78
muži40
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži249
ženy222
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem94
muži42
ženy52
Střední stav obyvatel k 1.7.650
muži329
ženy321
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)53
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services