Základní charakteristiky Špindlerův Mlýn

 Údaj
Kód obce579 742
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 691
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)1
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)347
Zemědělská půda (ha)348
Lesní půda (ha)6 881
Vodní plochy (ha)71
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)353
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem571
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem23
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel90
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství173
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí67
Profesní, vědecké a technické činnosti33
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání10
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti43
Ostatní činnosti51
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti60
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci359
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy119
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 691
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži5
ženy9
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem31
muži13
ženy18
Vystěhovalí celkem32
muži14
ženy18
Saldo migrace celkem-1
muži-1
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem2
muži0
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži581
ženy594
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem160
muži83
ženy77
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži422
ženy415
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem178
muži76
ženy102
Střední stav obyvatel k 1.7.1 198
muži588
ženy610
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény4
- z toho kryté bazény4
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)26
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)2
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services