Základní charakteristiky Červená Voda

 Údaj
Kód obce580 015
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 739
Orná půda (ha)762
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 060
Zemědělská půda (ha)1 858
Lesní půda (ha)2 535
Vodní plochy (ha)18
Zastavěné plochy (ha)57
Ostatní plochy (ha)271
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem626
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem67
Stavebnictví114
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel161
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství40
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno34
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci476
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé29
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 739
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži17
ženy24
Zemřelí celkem60
muži27
ženy33
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-10
ženy-9
Přistěhovalí celkem91
muži30
ženy61
Vystěhovalí celkem80
muži31
ženy49
Saldo migrace celkem11
muži-1
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem-8
muži-11
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 472
ženy1 605
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem482
muži218
ženy264
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 055
ženy1 017
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem523
muži199
ženy324
Střední stav obyvatel k 1.7.3 112
muži1 493
ženy1 619
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services