Základní charakteristiky Česká Třebová

 Údaj
Kód obce580 031
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 101
Orná půda (ha)818
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)251
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)601
Zemědělská půda (ha)1 673
Lesní půda (ha)1 883
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)126
Ostatní plochy (ha)404
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 074
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství74
Průmysl celkem365
Stavebnictví344
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel969
Doprava a skladování61
Ubytování, stravování a pohostinství172
Informační a komunikační činnosti41
Peněžnictví a pojišťovnictví93
Činnosti v oblasti nemovitostí129
Profesní, vědecké a technické činnosti276
Administrativní a podpůrné činnosti56
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání51
Zdravotní a sociální péče48
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti76
Ostatní činnosti289
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno169
podle právní formyStátní organizace17
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti245
Družstevní organizace71
Finanční podniky0
Živnostníci2 066
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání316
Zemědělští podnikatelé27
Ostatní právní formy421
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček6
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov7
Krematorium1
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 101
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem141
muži69
ženy72
Zemřelí celkem181
muži78
ženy103
Přirozený přírůstek celkem-40
muži-9
ženy-31
Přistěhovalí celkem247
muži107
ženy140
Vystěhovalí celkem309
muži153
ženy156
Saldo migrace celkem-62
muži-46
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-102
muži-55
ženy-47
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži7 764
ženy8 128
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 281
muži1 184
ženy1 097
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 366
ženy5 331
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 914
muži1 214
ženy1 700
Střední stav obyvatel k 1.7.16 058
muži7 846
ženy8 212
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services