Základní charakteristiky České Libchavy

 Údaj
Kód obce580 058
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)872
Orná půda (ha)332
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)25
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)186
Zemědělská půda (ha)543
Lesní půda (ha)274
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)9
Ostatní plochy (ha)42
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem124
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem21
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci96
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy8
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 872
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži3
ženy7
Zemřelí celkem0
muži0
ženy0
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem24
muži9
ženy15
Vystěhovalí celkem14
muži3
ženy11
Saldo migrace celkem10
muži6
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem20
muži9
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži315
ženy299
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem142
muži77
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži210
ženy195
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem67
muži28
ženy39
Střední stav obyvatel k 1.7.591
muži306
ženy285
Průměrný věk36,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services