Základní charakteristiky Jablonné nad Orlicí

 Údaj
Kód obce580 376
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)438
Orná půda (ha)66
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)79
Zemědělská půda (ha)193
Lesní půda (ha)133
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)82
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem708
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem126
Stavebnictví81
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel179
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví20
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti71
Administrativní a podpůrné činnosti10
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti74
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti58
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci530
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 438
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem41
muži22
ženy19
Zemřelí celkem29
muži14
ženy15
Přirozený přírůstek celkem12
muži8
ženy4
Přistěhovalí celkem65
muži28
ženy37
Vystěhovalí celkem77
muži38
ženy39
Saldo migrace celkem-12
muži-10
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem0
muži-2
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 583
ženy1 718
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem459
muži233
ženy226
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 118
ženy1 191
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem533
muži232
ženy301
Střední stav obyvatel k 1.7.3 293
muži1 578
ženy1 715
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services