Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Králíky

 Údaj
Kód obce580 481
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 274
Orná půda (ha)1 650
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)60
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)2 133
Zemědělská půda (ha)3 851
Lesní půda (ha)896
Vodní plochy (ha)42
Zastavěné plochy (ha)73
Ostatní plochy (ha)413
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 003
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství101
Průmysl celkem119
Stavebnictví132
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel250
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství93
Informační a komunikační činnosti13
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí42
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče13
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti18
Ostatní činnosti82
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno45
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci740
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání76
Zemědělští podnikatelé48
Ostatní právní formy96
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 8
Hřbitov8
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 277
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem42
muži18
ženy24
Zemřelí celkem28
muži13
ženy15
Přirozený přírůstek celkem14
muži5
ženy9
Přistěhovalí celkem83
muži39
ženy44
Vystěhovalí celkem106
muži42
ženy64
Saldo migrace celkem-23
muži-3
ženy-20
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži2
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 208
ženy2 236
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem643
muži322
ženy321
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 560
ženy1 477
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem764
muži326
ženy438
Střední stav obyvatel k 1.7.4 496
muži2 228
ženy2 268
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services