Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Lanškroun

 Údaj
Kód obce580 511
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 065
Orná půda (ha)1 155
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)92
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)182
Zemědělská půda (ha)1 432
Lesní půda (ha)234
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)85
Ostatní plochy (ha)247
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 162
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem375
Stavebnictví188
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel601
Doprava a skladování38
Ubytování, stravování a pohostinství106
Informační a komunikační činnosti43
Peněžnictví a pojišťovnictví46
Činnosti v oblasti nemovitostí70
Profesní, vědecké a technické činnosti215
Administrativní a podpůrné činnosti27
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání33
Zdravotní a sociální péče38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti61
Ostatní činnosti202
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno64
podle právní formyStátní organizace21
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti249
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 425
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání244
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy220
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 065
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem92
muži45
ženy47
Zemřelí celkem85
muži42
ženy43
Přirozený přírůstek celkem7
muži3
ženy4
Přistěhovalí celkem177
muži86
ženy91
Vystěhovalí celkem177
muži89
ženy88
Saldo migrace celkem0
muži-3
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem7
muži0
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 815
ženy5 309
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 441
muži699
ženy742
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 375
ženy3 475
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 833
muži741
ženy1 092
Střední stav obyvatel k 1.7.10 121
muži4 827
ženy5 294
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 9
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services