Základní charakteristiky Letohrad

 Údaj
Kód obce580 538
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 355
Orná půda (ha)786
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)110
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)399
Zemědělská půda (ha)1 304
Lesní půda (ha)777
Vodní plochy (ha)20
Zastavěné plochy (ha)61
Ostatní plochy (ha)193
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 330
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem201
Stavebnictví164
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel372
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství67
Informační a komunikační činnosti28
Peněžnictví a pojišťovnictví23
Činnosti v oblasti nemovitostí39
Profesní, vědecké a technické činnosti124
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání21
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti36
Ostatní činnosti126
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno28
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti102
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci956
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání129
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy116
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 355
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem68
muži40
ženy28
Zemřelí celkem50
muži27
ženy23
Přirozený přírůstek celkem18
muži13
ženy5
Přistěhovalí celkem117
muži45
ženy72
Vystěhovalí celkem106
muži46
ženy60
Saldo migrace celkem11
muži-1
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem29
muži12
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 117
ženy3 234
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem936
muži484
ženy452
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 202
ženy2 201
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 012
muži431
ženy581
Střední stav obyvatel k 1.7.6 345
muži3 121
ženy3 224
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services