Základní charakteristiky Výprachtice

 Údaj
Kód obce581 178
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 172
Orná půda (ha)873
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)58
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)474
Zemědělská půda (ha)1 406
Lesní půda (ha)639
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)104
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem172
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem37
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci122
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 172
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži4
ženy7
Zemřelí celkem12
muži8
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-4
ženy3
Přistěhovalí celkem20
muži8
ženy12
Vystěhovalí celkem15
muži8
ženy7
Saldo migrace celkem5
muži0
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem4
muži-4
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži487
ženy494
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem184
muži96
ženy88
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži328
ženy331
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem138
muži63
ženy75
Střední stav obyvatel k 1.7.981
muži489
ženy492
Průměrný věk38,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services