Základní charakteristiky Boskovice

 Údaj
Kód obce581 372
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 782
Orná půda (ha)1 082
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)142
Ovocné sady (ha)50
Trvalé trávní porosty (ha)202
Zemědělská půda (ha)1 475
Lesní půda (ha)769
Vodní plochy (ha)53
Zastavěné plochy (ha)108
Ostatní plochy (ha)377
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 483
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství78
Průmysl celkem332
Stavebnictví271
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel632
Doprava a skladování51
Ubytování, stravování a pohostinství159
Informační a komunikační činnosti33
Peněžnictví a pojišťovnictví68
Činnosti v oblasti nemovitostí95
Profesní, vědecké a technické činnosti260
Administrativní a podpůrné činnosti33
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání34
Zdravotní a sociální péče64
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti68
Ostatní činnosti211
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno90
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti21
Obchodní společnosti280
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 637
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání272
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy246
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 782
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem124
muži68
ženy56
Zemřelí celkem123
muži54
ženy69
Přirozený přírůstek celkem1
muži14
ženy-13
Přistěhovalí celkem242
muži109
ženy133
Vystěhovalí celkem214
muži104
ženy110
Saldo migrace celkem28
muži5
ženy23
Přírůstek/úbytek celkem29
muži19
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 470
ženy5 976
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 652
muži851
ženy801
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 787
ženy3 940
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 067
muži832
ženy1 235
Střední stav obyvatel k 1.7.11 427
muži5 464
ženy5 963
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem8
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)8
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 20
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče10
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services