Základní charakteristiky Olešnice

 Údaj
Kód obce582 158
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 252
Orná půda (ha)636
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)268
Zemědělská půda (ha)940
Lesní půda (ha)194
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)84
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem317
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem58
Stavebnictví41
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel51
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci207
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání36
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 252
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem17
muži10
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-4
ženy0
Přistěhovalí celkem14
muži5
ženy9
Vystěhovalí celkem21
muži10
ženy11
Saldo migrace celkem-7
muži-5
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-9
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži845
ženy866
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem281
muži146
ženy135
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži572
ženy573
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem285
muži127
ženy158
Střední stav obyvatel k 1.7.1 726
muži858
ženy868
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services