Základní charakteristiky Bílovice nad Svitavou

 Údaj
Kód obce582 824
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 470
Orná půda (ha)117
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)12
Trvalé trávní porosty (ha)23
Zemědělská půda (ha)207
Lesní půda (ha)1 150
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)25
Ostatní plochy (ha)74
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem843
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem102
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel176
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti28
Peněžnictví a pojišťovnictví19
Činnosti v oblasti nemovitostí34
Profesní, vědecké a technické činnosti155
Administrativní a podpůrné činnosti23
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti68
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno48
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti73
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci596
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání85
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy95
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 470
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem53
muži26
ženy27
Zemřelí celkem33
muži19
ženy14
Přirozený přírůstek celkem20
muži7
ženy13
Přistěhovalí celkem123
muži57
ženy66
Vystěhovalí celkem182
muži112
ženy70
Saldo migrace celkem-59
muži-55
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-39
muži-48
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 755
ženy1 796
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem810
muži442
ženy368
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 113
ženy1 138
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem490
muži200
ženy290
Střední stav obyvatel k 1.7.3 560
muži1 802
ženy1 758
Průměrný věk36,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services