Základní charakteristiky Modřice

 Údaj
Kód obce583 391
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 005
Orná půda (ha)470
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)10
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)109
Trvalé trávní porosty (ha)2
Zemědělská půda (ha)646
Lesní půda (ha)10
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)251
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 616
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství218
Průmysl celkem329
Stavebnictví237
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel347
Doprava a skladování43
Ubytování, stravování a pohostinství62
Informační a komunikační činnosti24
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí91
Profesní, vědecké a technické činnosti174
Administrativní a podpůrné činnosti54
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání23
Zdravotní a sociální péče21
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti68
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno62
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti33
Obchodní společnosti290
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci906
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání93
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy637
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino1
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 005
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem53
muži33
ženy20
Zemřelí celkem44
muži19
ženy25
Přirozený přírůstek celkem9
muži14
ženy-5
Přistěhovalí celkem226
muži110
ženy116
Vystěhovalí celkem168
muži81
ženy87
Saldo migrace celkem58
muži29
ženy29
Přírůstek/úbytek celkem67
muži43
ženy24
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 362
ženy2 447
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem728
muži361
ženy367
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 663
ženy1 609
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem809
muži338
ženy471
Střední stav obyvatel k 1.7.4 694
muži2 287
ženy2 407
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services