Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Rosice

 Údaj
Kód obce583 782
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 274
Orná půda (ha)727
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)30
Zemědělská půda (ha)802
Lesní půda (ha)285
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)53
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 455
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem261
Stavebnictví169
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel324
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství67
Informační a komunikační činnosti24
Peněžnictví a pojišťovnictví48
Činnosti v oblasti nemovitostí52
Profesní, vědecké a technické činnosti168
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání24
Zdravotní a sociální péče26
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti42
Ostatní činnosti110
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno62
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti135
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 026
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání143
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy115
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 272
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem68
muži37
ženy31
Zemřelí celkem59
muži20
ženy39
Přirozený přírůstek celkem9
muži17
ženy-8
Přistěhovalí celkem205
muži89
ženy116
Vystěhovalí celkem111
muži52
ženy59
Saldo migrace celkem94
muži37
ženy57
Přírůstek/úbytek celkem103
muži54
ženy49
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 858
ženy2 932
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem917
muži476
ženy441
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 012
ženy1 945
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem916
muži370
ženy546
Střední stav obyvatel k 1.7.5 638
muži2 779
ženy2 859
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services