Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Újezd u Brna

 Údaj
Kód obce584 045
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 307
Orná půda (ha)983
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)36
Zahrady (ha)45
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)52
Zemědělská půda (ha)1 120
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)10
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)135
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem715
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem150
Stavebnictví99
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti62
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti59
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti70
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci519
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání63
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy63
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 308
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži8
ženy22
Zemřelí celkem35
muži21
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-13
ženy8
Přistěhovalí celkem87
muži42
ženy45
Vystěhovalí celkem96
muži48
ženy48
Saldo migrace celkem-9
muži-6
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-14
muži-19
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 547
ženy1 645
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem501
muži262
ženy239
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 055
ženy1 042
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem594
muži230
ženy364
Střední stav obyvatel k 1.7.3 205
muži1 560
ženy1 645
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services