Základní charakteristiky Dolní Dunajovice

 Údaj
Kód obce584 428
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 787
Orná půda (ha)849
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)455
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)49
Zemědělská půda (ha)1 391
Lesní půda (ha)28
Vodní plochy (ha)223
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem407
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství46
Průmysl celkem64
Stavebnictví87
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel71
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství32
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci305
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé28
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 787
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži5
ženy4
Zemřelí celkem16
muži8
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-3
ženy-4
Přistěhovalí celkem36
muži19
ženy17
Vystěhovalí celkem28
muži15
ženy13
Saldo migrace celkem8
muži4
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem1
muži1
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži840
ženy866
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem225
muži122
ženy103
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži621
ženy600
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem260
muži97
ženy163
Střední stav obyvatel k 1.7.1 713
muži840
ženy873
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services