Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Novosedly

 Údaj
Kód obce584 746
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 674
Orná půda (ha)872
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)414
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)6
Zemědělská půda (ha)1 305
Lesní půda (ha)154
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)157
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem216
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem34
Stavebnictví43
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci155
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 678
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži3
ženy6
Zemřelí celkem11
muži3
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-2
muži0
ženy-2
Přistěhovalí celkem20
muži10
ženy10
Vystěhovalí celkem18
muži9
ženy9
Saldo migrace celkem2
muži1
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem0
muži1
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži561
ženy584
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem182
muži83
ženy99
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži415
ženy396
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem152
muži63
ženy89
Střední stav obyvatel k 1.7.1 143
muži555
ženy588
Průměrný věk39,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services