Základní charakteristiky Velké Pavlovice

 Údaj
Kód obce585 017
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 325
Orná půda (ha)1 381
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)363
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)256
Trvalé trávní porosty (ha)11
Zemědělská půda (ha)2 053
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)60
Ostatní plochy (ha)186
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem824
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství113
Průmysl celkem125
Stavebnictví103
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel173
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti66
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti103
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci513
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání63
Zemědělští podnikatelé63
Ostatní právní formy91
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 325
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem34
muži22
ženy12
Zemřelí celkem37
muži18
ženy19
Přirozený přírůstek celkem-3
muži4
ženy-7
Přistěhovalí celkem60
muži30
ženy30
Vystěhovalí celkem63
muži30
ženy33
Saldo migrace celkem-3
muži0
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži4
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 510
ženy1 566
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem409
muži211
ženy198
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 088
ženy1 046
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem533
muži211
ženy322
Střední stav obyvatel k 1.7.3 088
muži1 510
ženy1 578
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services